web analytics

Privacyverklaring

Privacyverklaring


Mediumpraktijk Janneke Leber, gevestigd op

Torenlaan 5A
1402 AT Bussum,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Janneke Leber
Mediumpraktijk Janneke Leber
Torenlaan 5A
1402 AT Bussum
06 45094203

Gegevens

Persoonsgegevens die ik verwerk

Mediumpraktijk Janneke Leber verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Geslacht
Naam
Adres
Telefoonnummer
Bestelgegevens
Email adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mediumpraktijk Janneke Leber verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1 Het liefdevol kunnen verwerken van je bestelling
2 Af en toe een nieuwsbrief naar je sturen. In deze nieuwsbrief staat altijd een link waarop je je kunt afmelden van deze nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoongegevens worden gedeeld met onze PSP’s (Payment Service Provider) te weten: Mollie en Paypal. Verder deel ik je adres met vervoerders als PostNL en DHL.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan wordt je email-adres gedeeld met Mailchimp.com. Met Mailchimp heb ik een verwerkers-overeenkomst gesloten omdat Mailchimp je email-adres opslaat op een server buiten europa.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Persoonsgegevens op onze servers worden bewaard voor de periode van 6 maanden. Een kopie van de factuur van bestelde producten wordt 7 jaar bewaard, ivm wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via janneke@jannekeleber.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mediumpraktijk Janneke Leber neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mediumpraktijk Janneke Leber) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mediumpraktijk Janneke Leber en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar janneke@jannekeleber.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ik reargeer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Mediumpraktijk Janneke Leber wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Mediumpraktijk Janneke Leber neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via janneke@jannekeleber.nl

Mediumpraktijk Janneke Leber verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst af indien nodig om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Mediumpraktijk Janneke Leber gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mediumpraktijk Janneke Leber gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag op mijn website analyseert, dit om de website nog beter te maken.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

COOKIE                                              NAAM PROVIDER                 TYPE                                  LEVENSDUUR

__cfduid                                            Statcounter.com                  HTTP                                        1 jaar


Doel van het cookie: Gebruikt door Statcounter.com om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Data wordt verstuurd naar: VSA

is_unique                                          Statcounter.com                  HTTP                                      5 jaar

Doel van het cookie: Om unieke clicks te bepalen
Data wordt verstuurd naar: VSA

is_visitor_unique                            Statcounter.com               HTTP                                   2 jaar

Doel van het cookie: Om uniek clicks mee te bepalen
Data wordt verstuurd naar: VSA

sc_is_visitor_unique                   Statcounter.com             HTTP                              2 jaar

Doel van het cookie: voor de statistieken
Data wordt verstuurd naar: Nederland

sc_medium_Bron                         Statcounter.com             HTML          Voor in de eeuwigheid

Doel van het cookie: voor de statistieken
Data wordt verstuurd naar: Nederland

statcounter_bounce                    Statcounter.com           HTML                           Sessie

Doel van het cookie: voor de statistieken
Data wordt verstuurd naar: Nederland

statcounter_session                     Statcounter.com           HTML                           Sessie

Doel van het cookie: voor de statistieken
Data wordt verstuurd naar: Nederland

wc_cart_hash_#                                    Woocommerce              HTML                                  Sessie

Doel van het cookie: Woocommerce bestelprocedure
Data wordt verstuurd naar: Nederland

wc_fragments_#                                   Woocommerce              HTML                                Sessie

Doel van het cookie: Woocommerce bestelprocedure
Data wordt verstuurd naar: Nederland

NID                                                                 Google.com                HTTP                              6 maanden

Doel van het cookie: Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert.
De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties.
Data wordt verstuurd naar: VSA

 

Copyright website

Copyright betreffende de website, de teksten op deze website, foto’s en kleurenschema’s 

Alle foto’s copyright: Anne Veeman, ‘Ik en de Walvis’ Multimedia Ontwerp.

Niets op deze website mag worden gekopieerd, of worden gebruikt op andere websites en/of andere digitale mediaplatforms.
Dit geldt voor de teksten, kleurenschema’s en alle foto’s. Het copyright ligt bij ‘Ik en de Walvis’ Multimedia Ontwerp.
Voor vragen hierover: info@ikendewalvis.com

Deze Privacyverklaring valt onder copyright, u mag deze niet kopiëren!

 

Volg mij!
Mediumpraktijk Janneke Leber
Torenlaan 5a
1402 AT, Bussum
welkom@jannekeleber.nl
+31 6 45 09 42 03