Beste bezoeker, leuk dat je er bent!

Mijn naam is Janneke Leber en ik werk als medium. In mijn praktijk geef ik consulten aan cliënten en daarnaast werk ik in het openbaar tijdens zogenaamde 'demonstraties'. Ook geef ik voorlichting over het mediumschap tijdens huiskameravonden bij mensen thuis.

Opleiding
Ik vond spirituele cursussen vaak al gauw te zweverig. Maar dat veranderde toen ik terecht kwam bij het Opleidingscentrum van José Gosschalk in Naarden. Zij heeft de nuchtere benadering van spirituele zaken die mij erg aanspreekt. Bovendien is José opgeleid binnen de Engelse School. In Engeland is het mediumschap een erkend beroep. Je mag jezelf dus pas een medium noemen als je voldoet aan hoge kwaliteitsnormen. Bij José Gosschalk volgde ik alle cursussen en rondde ik ook de Medium Academie succesvol af. Daarnaast bezoek ik elk jaar het Engelse Arthur Findlay College voor aanvullende lesweken bij de beste mediums van de wereld.

Mijn visie op het mediumvak
Ik beschouw mezelf als een nuchter medium. Het mediumschap op zich is al vaag genoeg, omdat wij werken met ‘energie’. Wanneer ik contact maak met een overledene, vind ik dat ik daarvan duidelijke en herkenbare bewijzen moet leveren. Wat is een bewijs? Stel, een klant wil graag contact met een overleden opa. Als ik zeg: “Ik heb hier je opa en het gaat goed met hem”, dan is dat geen bewijs. Als ik zeg: “Ik heb hier je opa en hij laat me weten dat hij heel lang in het buitenland heeft gewoond”, en dat klopt, dan is dat wel bewijs. Ik streef ernaar om met minstens 5 van dit soort kloppende bewijzen te komen, voordat we vaststellen dat er sprake is van echt contact. Persoonlijk vind ik dat een klant dit van ieder medium mag verwachten.